โทรศัพท์ติดต่อเรา

ทำพาสปอร์ตใหม่ ต้องใช้อะไรบ้าง? เตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง!

พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่เราทุกคนต้องใช้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการทำพาสปอร์ตก็เปรียบเหมือนเอกสารยืนยันตัวตนของเราที่มีทั้งข้อมูลอย่างชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ รูปถ่าย สัญชาติ อายุ ไปจนถึงประวัติการประทับตราผ่านเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ ที่เราเคยเดินทางไป

เพราะฉะนั้นการทำพาสปอร์ตจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ทำงานหรือเรียนต่อ

ดังนั้นมาเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน กับ How to ทำพาสปอร์ต ฉบับอัพเดทล่าสุดที่ gettgo นำมาฝากกันดีกว่าครับ

ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การทำพาสปอร์ตเล่มใหม่สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรข้าราชการ (หากใช้บัตรข้าราชการต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย)
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่และข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวแนบมาด้วย
 • ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 1,000 บาท

การทำพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง
 • ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่และใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตัวได้ในวันทำพาสปอร์ต)
 • เอกสารอื่นที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

การทำพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่นที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตฉบับเข้าใจง่าย

การทำพาสปอร์ตเราต้องเดินทางไปยังจุดบริการทำพาสปอร์ตที่สาขาใกล้บ้าน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
 3. เก็บข้อมูลชีวภาพโดยการวัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือ ด้วยเครื่องแสกน ข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
 4. แจ้งความประสงค์ ว่าจะรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตัวเองหรือรับทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หากใครแจ้งความประสงค์รับเล่มทางไปรษณีย์ก็ต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์ 60 บาทด้วย จากนั้นรับใบเสร็จรับเงินและรับใบนัดรับเล่ม เป้นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำพาสปอร์ตครับ

ทำพาสปอร์ตต้องรอกี่วันจึงจะได้รับตัวเล่ม

ระยะเวลาในการทำพาสปอร์ตขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเดินทางไปทำและวิธีการรับ

 • ทำพาสปอ์ตที่กรมการกงสุล เดินทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ ส่วนการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • ทำพาสปอร์ตที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) เดินทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ ส่วนการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • ทำพาสปอร์ตที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับพาสปอร์ตภายใน 5 วันทำการ

หากไม่สามารถไปรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตัวเอง เราก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเดินทางไปรับแทนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจ หรือจะเลือกวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน 

การจองคิวทำพาสปอร์ตผ่านช่องทางออนไลน์

นอกจากการไปรับคิวและทำพาสปอร์ตที่สาขาตามปกติแล้ว ทางกรมการกงสุลยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราด้วยระบบ “จองคิวทำพาสปอร์ตผ่านช่องทางออนไลน์” ถ้าใครอยากรู้แล้วลองตาม gettgo ไปดูขั้นตอนง่าย ๆ แถมยังสะดวกสบายสุด ๆ นี้กันเลยครับ

*ปัจจุบันระบบเปิดให้บริการจองคิวทำพาสปอร์ตเฉพาะสาขา กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) ศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค)  ปิ่นเกล้า MRT คลองเตย และเมืองพัทยา เท่านั้น

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ passport.in.th อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกลงทะเบียนทำ Passport จากนั้นเลือก สมัครสมาชิกใหม่ แล้วจึงกรอกประวัติส่วนตัวลงไป เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงคลิก ลงทะเบียนใช้บริการ
 3. รออีเมลยืนยันจากทางระบบ หลังยืนยันการสมัครสมาชิกแล้วให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเลือกวันและเวลาทำพาสปอร์ตที่เราสะดวก
 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการระบบจะส่งอีเมลยืนยันหมายเลขคิว วัน เวลา และสถานที่รับบริการให้กับเรา อย่าลืมไปก่อนเวลานัด 30 นาที
 5. เมื่อถึงวันและเวลาทำพาสปอร์ตที่นัดไว้ ให้ปริ้นท์ QR Code คิวของเราติดตัวไปพร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปด้วย ส่วนใครเดินทางไปต่ออายุพาสปอร์ตก็ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเก่าที่ยังไม่หมดอายุไปด้วยครับ
 6. ยื่น QR Code ที่ช่องสำหรับผู้ที่จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ จากนั้นรอจนถึงคิวเราก็เข้าไปวัดส่วนสูง ถ่ายรูป และจ่ายเงินค่าเล่มพาสปอร์ตได้เลย รวดเร็วภายในเวลา 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ก็เหมือนกับการเดินทางมาด้วยตัวเองเพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้ส่งไปที่บ้านทางไปรษณีย์ครับ

การทำพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ แค่เราเดินทางไปจุดบริการทำพาสปอร์ตใกล้บ้าน จากนั้นรับคิวและยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ทำการเก็บข้อมูลชีวภาพและชำระค่าธรรมเนียม แค่นี้ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนการเดินทางไปรับเล่มหากไม่สะดวกไปด้วยตัวเองก็เลือกวิธีการส่งไปรษณีย์ไทยได้ แถมปัจจุบันยังมีบริการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำพาสปอร์ตให้มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนาน ๆ เพราะเราจองล่วงหน้ามาแล้ว

รวม 19 สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E

โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (คลิก แผนที่)

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์

ที่อยู่ : 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (คลิก แผนที่)

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย

ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897

 

ต่างจังหวัด

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2

ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก (คลิก แผนที่

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-344646

E-mail : passport_ubon@hotmail.com

http://www.facebook.com/ubonpassport

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ :  อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-326-510  โทรสาร 074-326511

 

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา (คลิก แผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ :  073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

โทรสาร : 073-274-527

และนี่ก็คือ How to การทำพาสปอร์ตฉบับอัพเดทล่าสุด ใครมีแพลนเดินทางไปต่างประเทศก็อย่าลืมศึกษาขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ตที่ gettgo นำมาฝากในวันนี้นะครับ รับรองว่าครบถ้วน สมบูรณ์ ทำพาสปอร์ตเองได้ง่าย ๆ แน่นอน