โทรศัพท์ติดต่อเรา

โตเกียว ฟูจิ

Landmarks

วัดอาสากุซะ / สวนโชวะคิเนน / ภูเขาไฟฟูจิ / หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก / อูเอโนะ
Country : ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
Tour code : JDP203

Tour details

ระดับสายการบิน : ชั้นประหยัด

gallery

travel schedule

เลื่อนขวา-ซ้ายที่ตารางเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

Share this post